• ΟΜΟΡΦΟΣ

    Όμορφος, όνομα και πράγμα !!!! 25 κιλά, 2.5 ετών ανθρωποκεντρικός αλλά τα πάει καλά και με τα άλλα σκυλιά, στειρωμενος, τσιπαρισμένος, εμβολιασμένος και υγιέστατος!!! Με λίγα λόγια μοναδικός !!! Τηλ. 6947642478

    ©2019 by AdoptADeltaStray. Proudly created with Wix.com by M.M. and E.G.