ΟΛΥΜΠΙΑ

Η Ολύμπια είναι τριών ετών. Είναι στειρωμένη, τσιπαρισμένη, χαρούμενη και 20 κιλά !!! 

©2019 by AdoptADeltaStray. Proudly created with Wix.com by M.M. and E.G.