• ΜΠΕΤΥ

     

    Η Μπέτυ μας είναι μόλις δέκα μηνών. Θα γίνει το πολύ οκτώ κιλά. Είναι μία ντροπαλή κούκλα!!!

    ©2019 by AdoptADeltaStray. Proudly created with Wix.com by M.M. and E.G.