• ΜΠΕΤΟΒΕΝ

    Αυτός ο κούκλος μας είναι ο Μπετόβεν μας.. 4 ετών 34 κιλά με επιβλητική παρουσία αλλά και πολύ φιλικός με όσους τον φροντίζουν.. Τα πηγαίνει καλά με τα θηλυκα  . Είναι στειρωμένος , εμβολιασμένος και με τσιπάκι.. 6973988605 φιλοζωικη αριελ

    ©2019 by AdoptADeltaStray. Proudly created with Wix.com by M.M. and E.G.