ΛΙΛΙΚΑ

Η Λιλίκα είναι τεσσάρων μηνών και θα γίνει μεσαίου μεγέθους, 15 μα 20 κιλά. Θα δοθεί τσιπαρισμένη, εμβολιασμένη κλπ... Τηλ. 6972249586

©2019 by AdoptADeltaStray. Proudly created with Wix.com by M.M. and E.G.