ΛΑΡΑ

Η Λάρα μας είναι 15 κιλάκια, στειρωμένη, εμβολιασμένη και τσιπαρισμένη. Είναι τριών ετών ...

©2019 by AdoptADeltaStray. Proudly created with Wix.com by M.M. and E.G.