• ΚΟΥΚΛΑ

    Η Κούκλα είναι τεσσάρων περίπου μηνών ημίαιμο κοκκονάκι. Είναι παιχνιδιάρα και χαδιάρα και θα δώσει μεγάλη χαρά σε όποιον την πάρει. Σίνδος Θεσσαλονίκης, τηλ. 6940906677

    ©2019 by AdoptADeltaStray. Proudly created with Wix.com by M.M. and E.G.