• ΖΩΗ

    Η Ζωή είναι ένα πανέμορφο λευκό τσομπανόσκυλο. Είναι ενός έτους 

    και θα δοθεί στειρωμένη, τσιπαρισμένη, κα. Τηλ. 6942445276

    ©2019 by AdoptADeltaStray. Proudly created with Wix.com by M.M. and E.G.