• ΖΟΥΖΟΥ

    Η Ζουζού είναι η κορούλα της Ρίνας της σετερίνας. Θα γίνει μάλλον μεσαία και πανέμορφη. Τηλ. 6973988605

    ©2019 by AdoptADeltaStray. Proudly created with Wix.com by M.M. and E.G.