• ΖΑΧΟΣ

    Ο Ζάχος είναι ένα γλυκό τσομπανοσκυλάκι. Είναι ενός έτους 

    και θα γίνει μεγαλούτσικος. Φυσικά θα δόθει με όλο το πακέτο

    τσιπ, εμβόλια κλπ Τηλ. 6942445276

    ©2019 by AdoptADeltaStray. Proudly created with Wix.com by M.M. and E.G.