• ΕΪ

    Ο Εϊ είναι ένας κούκλος μόλις ενάμισυ έτους.

    Είναι 19 κιλά και του αρέσουν πολύ οι βόλτες !!!

    ©2019 by AdoptADeltaStray. Proudly created with Wix.com by M.M. and E.G.