• ΔΙΤΣΑ

    Η Δίτσα, που μοιάζει με αγελαδίτσα, είναι στειρωμένη και τσιπαρισμένη. Είναι μόλις ενάμισυ χρονών και 25 κιλά. Τόσο γλυκιά ..... σαν καραμέλα ....

    ©2019 by AdoptADeltaStray. Proudly created with Wix.com by M.M. and E.G.