• ΓΛΥΚΑ

    Η Γλύκα είναι ένα κοριτσάκι τριών μηνών και εννιά κιλά.

    Δεν θα γίνει παραπάνω από 15...

    ©2019 by AdoptADeltaStray. Proudly created with Wix.com by M.M. and E.G.