• ΑΡΙΕΛ

    Η Άριελ είναι τριών ετών αλλά δεν της φαίνεται. Είναι στειρωμένη, τσιπαρισμένη, εμβολιασμένη και 15 κιλά ...

    ©2019 by AdoptADeltaStray. Proudly created with Wix.com by M.M. and E.G.